ചതുരക്കണക്കുകള്‍ (TB-Page:133,134)

      ചുവടെയുള്ള അപ്‌ലറ്റില്‍ ചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങള്‍ അക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് സമാന്തരമാണ്
ഇതിന്റെ മൂലകളുടെ സൂചകസംഖ്യകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കാമോ ?
കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരം ശരിയാണോ നോക്കാന്‍ ചെക്‌ബോക്സില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌നോക്കൂ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
ഇനി അപ്‌ലറ്റിലെ സ്ലൈഡറുകള്‍ മാറ്റിനോക്കൂ
ഓരോ മാറ്റത്തിലും ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചകസംഖ്യകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ലെങ്കില്‍ കഴിയുന്നതുവരെ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

മുന്‍ പേജിലേക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക്