ഉള്ളടക്കം
 
ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ്


  രണ്ടറ്റത്തും ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ച ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്. ട്യൂബില്‍ കുറഞ്ഞമര്‍ദത്തില്‍ മെര്‍ക്കുറി ബാഷ്പം. ട്യൂബിന്റെ വശങ്ങളില്‍ ഫ്ലൂറസെന്റ് കോട്ടിംഗ്. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകള്‍ക്കിടയില്‍ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോള്‍ ഇലക്ട്രോണുകള്‍ ഉത്സര്‍ജിക്കപ്പെടുന്നു..........ഈ വിഡിയോ കാണൂ

ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് - വീഡിയോ

വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് -- click here
ഇന്‍കാന്‍ഡസെന്റ് ലാമ്പ് മുതല്‍ എല്‍ഇഡി വരെ ........ ബള്‍ബുകളില്‍ വന്ന പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ Click here for presentation

അടുത്ത താള്‍